Prevodilačke usluge

Prevodimo na više od 30 jezika

Naša agencija će Vam omogućiti najbolju uslugu angažovanjem svojih saradnika iz mnogih oblasti koji su do sada već stekli značajnu reputaciju.

Dovoljno je da nas kontaktirate, sve ostalo je naša obaveza.

ENGLESKI JEZIK

U ponudi za engleski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na engleski jezik kao i sa engleskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na engleski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.

ŠPANSKI JEZIK

U ponudi za španski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na španski jezik kao i sa španskog na druge svetske jezike, usluge sudskg tumača za prevode na španski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.

NEMAČKI JEZIK

U ponudi za nemački jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na nemački jezik kao i sa nemačkog na druge svetske jezike, usluge sudskg tumača za prevode na nemački koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.

FRANCUSKI JEZIK

U ponudi za francuski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na francuski jezik kao i sa francuskog na druge svetske jezike, usluge sudskg tumača za prevode na francuski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.

ITALIJANSKI JEZIK

U ponudi za italijanski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na italijanski jezik kao i sa italijanskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na italijanski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.

RUMUNSKI JEZIK

U ponudi za rumunski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na rumunski jezik kao i sa rumunskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na rumunski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

BUGARSKI JEZIK

U ponudi za bugarski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na bugarski jezik kao i sa bugarskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na bugarski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

MAKEDONSKI JEZIK

U ponudi za makedonski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na makedonski jezik kao i sa makedonskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na makedonski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

HRVATSKI JEZIK

U ponudi za hrvatski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na hrvatski jezik kao i sa hrvatskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na hrvatski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

MAĐARSKI JEZIK

U ponudi za mađarski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na mađarski jezik kao i sa mađarskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na mađarski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

ČEŠKI JEZIK

U ponudi za češki jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na češki jezik kao i sa češkog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na češki koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

SLOVAČKI JEZIK

U ponudi za slovački jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na slovački jezik kao i sa slovačkog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na slovački koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

POLJSKI JEZIK

U ponudi za poljski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na poljski jezik kao i sa poljskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na poljski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

NORVEŠKI JEZIK

U ponudi za norveški jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na norveški jezik kao i sa norveškog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na norveški koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

GRČKI JEZIK

U ponudi za grčki jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na grčki jezik kao i sa grčkog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na grčki koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

RUSKI JEZIK

U ponudi za ruski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na ruski jezik kao i sa ruskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na ruski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

DANSKI JEZIK

U ponudi za danski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na danski jezik kao i sa danskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na danski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

ŠVEDSKI JEZIK

U ponudi za švedski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na švedski jezik kao i sa švedskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na švedski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

TURSKI JEZIK

U ponudi za turski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na turski jezik kao i sa turskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na turski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

ALBANSKI JEZIK

U ponudi za albanski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na albanski jezik kao i sa albanskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na albanski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

ARAPSKI JEZIK

U ponudi za arapski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog, engleskog i španskog jezika na književni arapski jezik kao i sa arapskog na druge svetske jezike, usluge sudskog tumača za prevode na arapski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

INDIJSKI JEZIK

usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na indijski jezik kao i sa indijskog na srpski i engleski jezik, usluge sudskog tumača za prevode na indijski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača

GRUPA AFRIČKIH JEZIKA

Svi afrički jezici se nalaze u ponudi u našoj Agenciji, upitom na info@poliglota.rs možete dobiti više informacija o svakom jeziku pojedinačno.

DRUGI JEZIK

Ukoliko u popisu nema jezika koji Vam je potreban, molimo Vas da nas kontaktirate!
Kontaktirajte nas!